Výuka digitálních technologií v Základní umělecké škole Polná

Projekt VÝUKA DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE POLNÁ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření a obohacení stávající výuky hudební a výtvarné výchovy v ZUŠ Polná tak, aby byli žáci vybaveni žádanými odbornými schopnostmi, dovednostmi a znalostmi, které budou moci využít pro další umělecké vzdělávání a případně v budoucím  profesním životě.

KONCERT ORCHESTRU ZUŠ POLNÁ

Zveme Vás do společenského sálu kulturního domu v Polné.
V rámci 20. ročníku Polenského hudebního podzimu se uskuteční samostatný koncert Orchestru ZUŠ Polná a jeho sólových zpěváků.

Základní umělecká škola Polná, Zámek 485, 58813 Polná vypisuje výběrové řízení na pozici vyučující sólového zpěvu.

Velikost úvazku: 0,261

Podmínky: práce v menším kolektivu, příjemné prostředí, vybavená učebna

Pracovní náplň: výuka sólového zpěvu

Požadujeme: kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovních, základní dovednost IT, samostatnost, kreativita, flexibilita, svědomitý a vstřícný přístup k žákům

Nabízíme: Plat. zařazení dle NV, plat. třída a stupeň: dle vzdělání a zápočtu praxe, nadtarifní složky (os. příplatek, MO) Možnost DVPP, FKSP.

Stravování: ve školní jídelně

Náležitosti přihlášky:  strukturovaný životopis, motivační dopis, doložení dokladů (výpis z rejstříku trestů, odborné vzdělání)

Nástup: od 1. 9. 2023

Další: osobní pohovor s uchazečem v termínu dle dohody.

Žádosti, prosím, zasílejte na emailovou adresu matulav@zhuspolna.cz

 

V Polné, dne 31. 8. 2023

 

Mgr. Vlastimil Matula

        ředitel školy