O škole

O škole

Základní umělecká škola Polná sídlí v historických zámeckých prostorách v areálu hradu a zámku Polná. V současné době jsou v ZUŠ Polná vyučovány všechny čtyři umělecké obory (hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický). Škola má kapacitu 360 žáků, pracuje zde cca 20 pedagogů a 2 provozní pracovnice. Od 1. 9. 2012 vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání „Naše cesta k umění“, který jsme vytvořili společnými silami přímo pro potřeby školy.

Naši absolventi získají během studia kvalitní základy potřebné k tomu, aby se umělecké činnosti mohli dále věnovat na dobré amatérské úrovni. Někteří absolventi školy pokračují ve studiu na uměleckých školách vyššího typu a máme také několik absolventů, kteří ve svém uměleckém oboru dosahují špičkové profesionální úrovně.

Zaměření školy

Vize školy

Historie školy

Dne 1. 9. 1989 se v nově zrekonstruované budově zámku začalo vyučovat v hudebním a výtvarném oboru. Dne 1. 9. 1991 byl otevřen taneční obor a dne 1. 9. 2000 se připojil i literárně-dramatický obor. Dne 1. 1. 1999 přešla škola do právní subjektivity a jejím zřizovatelem se stala Rada města Polná. Zároveň se škola přejmenovala – z Lidové školy umění se stala Základní umělecká škola.

V průběhu existence školy stáli v čele školy tři ředitelé – Mgr. Otto Matula (1989 – 1991), Vilém Fürych (1991 – 2005) a Mgr. Vlastimil Matula (2005 – dosud). Za tu dobu školou prošla velká řada pedagogických pracovníků, provozních zaměstnanců a hlavně obrovské množství žáků.

Historie školy to je obrovské množství běžných vyučovacích hodin ve všech oborech, kde se talentovaní žáci učí základní umělecké principy, dovednosti a návyky. Je to také velké množství hudebních večerů, třídních předehrávek, vernisáží, tanečních a divadelních vystoupení, na kterých žáci prezentují svůj talent a svoje dovednosti. A jsou to také náročné projekty, které žáci společně se svými pedagogy zrealizovali (To všechno vodnes čas, Písně-Lieder-Songs, vánoční koncerty v kostele ve Ždírci, adventní koncerty v městském kině a ve společenském sále, adventní koncerty s Filharmonií Gustava Mahlera, koncerty s názvem Hrajeme Hity, projekt Základní Umělecká Šou, festival všech uměleckých oborů ZUŠ Fest, vystoupení na pergole, v synagoze, letní vystoupení orchestru, vystoupení komorního smyčcového souboru a Dětského pěveckého sboru Varhánek na hradě v Lipnici nad Sázavou, koncerty pedagogů, zájezdy do divadel a na koncerty České filharmonie, víkendová soustředění žáků a pedagogů, celorepubliková akce ZUŠ Open …).

Během více než třicetileté historie si škola vybudovala pozici významné kulturně-vzdělávací instituce v Mikroregionu Polensko.

Podrobnější výčet důležitých milníků je k nahlédnutí ZDE