TANEČNÍ OBOR

Studijní zaměření Tanec

Přípravné studium

Přípravné studium je určeno pro žáky od 5 do 7 let.

Vyučované předměty Přípravné studium
1. rok 2. rok
Přípravná taneční výchova 2 2

 

Poznámky k učebnímu plánu

  • Výuka v předmětu Přípravná taneční výchova probíhá ve skupině maximálně 15 žáků.

 

Základní studium

Základní studium I. stupně je určeno pro žáky od 7 do 14 let. Žáci ve věku 14 let a starší jsou zařazováni do II. stupně studia. Pokud se tito žáci dosud tanečně nevzdělávali, plní osnovy I. stupně studia.

Učební plán

Vyučované předměty I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r
Taneční průprava 1 1
Taneční praxe 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Taneční techniky 1 1 2 2 2 2 2 2 2

 

Poznámky k učebnímu plánu

  • Výuku je možné organizovat společně pro žáky přípravného studia a I. stupně, nebo pro žáky I., II. stupně a studia pro dospělé.
  • Výuka ve skupině probíhá v maximálním počtu 15 žáků.

 

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé je určeno pro zájemce ve věku 18 let a starší. Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje v rozsahu 4 vyučovacích hodin týdně.

.