VÝTVARNÝ OBOR

Studijní zaměření Výtvarný obor

Přípravné studium

Přípravné studium je určeno pro žáky od 5 do 7 let.

 

Učební plán

Vyučované předměty

Přípravné studium

1. rok

2. rok

Základy výtvarné hry

2

2

 

Poznámky k učebnímu plánu

  • Výuka v předmětu Základy výtvarné hry probíhá skupině maximálně 15 žáků v jedné vyučovací hodině.
  • Výuku je možné organizovat společně pro žáky přípravného studia, I. a II. stupně základního studia a studia pro dospělé.

 

Základní studium

Základní studium I. stupně je určeno pro žáky od 7 do 14 let. Žáci ve věku 14 let a starší jsou zařazováni do II. stupně studia. Pokud se tito žáci dosud výtvarně nevzdělávali, plní osnovy I. stupně studia.

 

Učební plán

Vyučované předměty

I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

1.r

2.r

3.r

4.r

Výtvarná tvorba

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Poznámky k učebnímu plánu

  • Výuka v předmětu výtvarná tvorba probíhá skupině maximálně 15 žáků v jedné vyučovací hodině.
  • Hodinová dotace pro vyučovací předmět Výtvarná tvorba může být žáku s nadprůměrnými výsledky navýšena až dvojnásobně, a to na základě odůvodněné žádosti učitele a následného schválení ředitelem školy.
  • Výuku je možné organizovat společně pro žáky přípravného studia, I. a II. stupně základního studia, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé.
  • Od 5. ročníku je součástí předmětu Výtvarná tvorba výuka základů digitálních technologií, která probíhá ve specializované multimediální učebně (kapacita 12 žáků)

 

 

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé je určeno pro zájemce ve věku 18 let a starší. Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.