Hezké prázdniny:)

Milí žáci, vážení rodiče,

Máme za sebou nejpodivnější školní rok za celou historii ZUŠ Polná. Na distanční výuce jsme strávili celý říjen a část listopadu, po předvánočním rozvolnění se pak škola uzavřela od začátku ledna až do půlky dubna.
U kolektivních oborů byla distanční výuka ještě delší. Orchestr, soubory a komorní hry fungovaly pouze v září a potom až od druhé půlky května.

Jsem rád, že se podařilo hned od začátku října zrealizovat výuku přes jednotnou platformu Teams. Poděkování patří všem kolegům. Pro všechny z nás byla online výuka přes Teams nová a učili jsme se „za pochodu. Na rozdíl od jara 2020 se však podařilo vyučovat online všechny předměty kromě kolektivních předmětů hudebního oboru (komorní, souborové a orchestrální hry).

Velké poděkování patří všem žákům, kteří se do online výuky přes Teams zapojili – byla Vás drtivá většina. Zvlášť obtížná byla výuka žáků, kteří od září 2020 nastoupili do 1. ročníků.

Neuskutečnili jsme jediný veřejný koncert (kromě veřejné zkoušky orchestru na přelomu září a října).
Výtvarníci vystavovali na plakátovacích plochách města Polná, absolventská vystoupení žáků hudebního oboru jsme natočili a budou Vám zaslány, práce absolventů výtvarného oboru budou vystaveny během prázdnin na hradním nádvoří …

Všem žákům školy patří za celoroční práci veliká pochvala a uznání.

Doufejme, že školní rok 2021/2022 již bude probíhat v normálním režimu.

Užijte si prázdniny, buďte zdraví a 1. září se na Vás budeme těšit.

Mgr. Vlastimil Matula
ředitel školy