Výuka digitálních technologií v Základní umělecké škole Polná

Projekt VÝUKA DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE POLNÁ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření a obohacení stávající výuky hudební a výtvarné výchovy v ZUŠ Polná tak, aby byli žáci vybaveni žádanými odbornými schopnostmi, dovednostmi a znalostmi, které budou moci využít pro další umělecké vzdělávání a případně v budoucím  profesním životě.