ŠABLONY II ZUŠ POLNÁ

Základní umělecká škola Polná se zapojila do projektu ŠABLONY II

Termín realizace projektu:

1. 8. 2018 – 31. 7. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Hlavní cíle projektu:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ Polná, rozvoj ICT, realizace projektových dnů, spolupráce s rodiči žáků ZUŠ a veřejností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií