Zaměření školy

aneb „CO NABÍZÍME NAŠIM ŽÁKŮM?“

PESTRÁ NABÍDKA STUDIA

v výuka probíhá ve všech čtyřech uměleckých oborecco(hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor)

v vzdělávání je určeno pro žáky, kteří prokáží nejen vrozené předpoklady pro studium, ale především zájem

v naši žáci získávají takové odborné znalosti a dovednosti, aby se mohli věnovat umění na dobré amatérské úrovni

v pro výrazně talentované žáky vytváříme takové podmínky, abypřípadě zájmu mohli své dovednosti dále rozvíjet na středních, vyšších odborných a vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením

v rámci studia žáky seznamujeme jak s klasickými tak i s moderními uměleckými styly, slohy, žánry a technikami

KVALITNÍ VÝUKA

v výuku zajišťují kvalifikovaní pedagogové

v učitelé svým přístupem vytvářejí příjemné prostředí pro výuku a snaží se být svým žákům dobrým vzorem

v při výuce vycházíme jednakosvědčených tradičních metod a postupů, zároveň sledujeme a následně uplatňujeme nové a netradiční formy výuky

PREZENTACE ČINNOSTI

v vytváříme podmínky pro pravidelnou možnost prezentace uměleckých činností žáků ve škole

v žáci i pedagogové se aktivně zapojují do kulturního života ve městě Polná a okolí

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

v škola nabízí dobré materiální zabezpečení pro výuku ve všech uměleckých oborech

v vzdělávání probíháhistoricky cenných a estetických prostorách polenského zámku, které jsou samy o sobě velmi inspirativní a motivující pro CESTU K UMĚNÍ.