Historie školy

 

Důležitá data v historii školy

1.9.1989 zahájena výuka v nově zrekonstruované budově zámku

 

ředitelem školy jmenován Mgr. Otto Matula

škola funguje pod Školským úřadem Jihlava

vyučují se 2 umělecké obory – hudební a výtvarný

2.12.1989 slavnostní otevření školy
1.1.1991 zahájena výuka tanečního oboru
1.9.1991 ředitelem školy jmenován Vilém Fürych
1.1.1992 zřizovatelem školy se stává Rada města Polná,

 

škola získává název Základní umělecká škola v Polné, okres Jihlava

1.1.1999 ZUŠ Polná přechází do právní subjektivity
1.9.2000 zahájena výuka literárně-dramatického oboru
říjen 2004  žáci a pedagogové ZUŠ Polná se poprvé zapojují v rámci Polenského hudebního podzimu do projektu „To všechno vodnes čas“. Od tohoto roku se žáci a pedagogové účastní tohoto projektu pravidelně.
1.1.2005 ředitelem školy jmenován Mgr. Vlastimil Matula
1.9.2005 založen Orchestr ZUŠ Polná

 

po dvou letech je obnovena výuka tanečního oboru

květen 2007 realizován projekt Písně, Lieder, Songs 07 – společný projekt ZŠ Polná a ZUŠ Polná (vzájemná setkání a koncerty pro žáky ZŠ Polná a veřejnost za účasti pěveckého sboru ZŠ Polná, Kinder – und Jugendchor des Amtes Döbern Land  a Orchestru ZUŠ Polná)
květen 2008 zájezd Orchestru ZUŠ Polná do Döbernu (Německo)

 

společný koncert Orchestru ZUŠ Polná a Kinder – und Jugendchor des Amtes Döbern Land v rámci projektu Písně, Lieder, Songs 08

21. 6. 2008 na nádvoří hradu a zámku uskutečněn projekt s názvem „Základní Umělecká Šou“, kde se prezentovaly všechny obory vyučované na škole
duben 2009 Petr Nekoranec se stává vítězem Ústředního kola v sólovém zpěvu v Turnově
17. 5. 2009 ve společenském sále probíhá Galakoncert k 20. výroční založení ZUŠ Polná. V průběhu večera se prezentují všechny umělecké obory.
květen 2010 zakoupena nová vypalovací pec pro výtvarný obor
červenec 2010 probíhá rekonstrukce prostor šatny na třídu pro bicí nástroje
říjen 2011 je dokončena stavební úprava venkovních prostor vedle výtvarného oboru – vzniká multifunkční venkovní prostor pro výuku a prezentaci umělecké činnosti „Pergola“.
24. 5. 2014 ZUŠFest 25 – kulturní program všech uměleckých oborů k  25 výročí založení ZUŠ Polná.
červenec – srpen 2015 Rekonstrukce hygienických zařízení v 1 patře, rekonstrukce šatny pro LDO a TO
září 2014 Založen Dětský pěvecký sbor Varhánek
červenec – srpen 2015 Rekonstrukce výtvarného oboru, rekonstrukce hygienických zařízení v přízemí školy, rekonstrukce učebny hudební nauky
prosinec 2016 Společný adventní koncert Filharmonie Gustava Mahlera a Komorního smyčcového souboru v Chrámu v Polné
květen 2017 ZUŠ Polná se zapojila do projektu ZUŠ OPEN 2017
červen 2017 Výstava prací žáků výtvarného oboru v Senátu ČR
září 2017 Založena Kapela (obsazení: trubka, 2x alt saxofon, tenor saxofon, kytara, klavír, baskytara, bicí – žánr jazz, swing, pop, rock)
květen 2018 ZUŠ OPEN 2018
srpen 2018 Škola se zapojuje do projektu Šablony II
prosinec 2018 Zahájena výuka v multimediální učebně
červenec 2018 Výměna oken v 1. patře ZUŠ Polná
květen 2019 ZUŠ OPEN 2019 + slavíme 30 let založení školy
duben 2020 Zahájena distanční výuka (přes různé platformy)
říjen 2020 Zahájena distanční výuka přes jednotnou platformu Microsoft Teams
září 2021 Navýšena kapacita školy na 360 žáků
září 2021 Dokončena postupná výměna mobiliáře ve všech učebnách školy
květen 2022 ZUŠ OPEN 2022
červen 2022 Škola se zapojuje do projektu Multimediální učebna v ZUŠ Polná
červenec 2022 Zahájena rekonstrukce koncertního sálu
prosinec 2022 Slavnostní otevření zrekonstruovaného koncertního sálu
leden 2023 Škola se zapojuje do projektu Šablony JAK

.