Kurz výtvarné výchovy pro předškolní děti

Charakteristika:

Kurz je otevřen pro všechny děti ve věku od 4 do 5 let.

Děti jsou hravou formou seznamovány s různými výtvarnými materiály, nástroji a technikami. Cílem kurzu je rozvíjet dětskou tvořivost, fantazii a cítění.

Náplň kurzu:

malba, kresba, keramika, textilní tvorba, plastika, práce s papírem

Hodinová dotace:

2 vyučovací hodiny týdně

Kurzovné:

1000,- Kč za 1 pololetí

(podmínkou pro otevření kurzu je počet dětí v počtu 8 – 12 v jedné skupině).