Dětský smyčcový soubor

Aktuální informace

TODO (žádné nejsou)

Charakteristika

Dětský smyčcový soubor je kolektivní předmět, který je zařazen do výuky hry na smyčcové nástroje od 3. ročníku. Žáci zde získávají cenné zkušenosti v oblasti ladění, souhry, vícehlasé hry, frázování apod. Učí se zde i vzájemné toleranci a mohou se podílet při výběru repertoáru; též mohou vyjádřit na dění v souboru svůj názor.

Repertoár souboru se podřizuje věku a dovednostem žáků. Jsou to většinou jednoduché lidové a umělé trojhlasé skladby ( písně, koledy ) s doprovodem klavíru.

Dětský smyčcový soubor vystupuje několikrát do roka na různých akcích pořádaných školou. Další aktivitou smyčcového souboru jsou víkendová soustředění, která probíhají vždy dvakrát ve školním roce – na jaře a na podzim. Na soustředění jezdíme obzvlášť rádi, protože zde prohlubujeme nejen muzikantské dovednosti, ale i kamarádství.

Členové TODO (obsah není)

Vystoupení TODO  (obsah není)

.