Informace poskytnuté na žádost

Vyžádané informace za rok 2022

Informace poskytnuté na žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2022