Sólový zpěv

Přípravné studium

Přípravné studium je určeno pro žáky od 5 do 7 let a je organizováno podle studijního zaměření Přípravná hudební výchova.

V rámci studijního zaměření Sólový zpěv může být přípravné studium realizováno i dle varianty 1A nebo 2A. (probíhá výuka předmětu Sólový zpěv).

Žáci, kteří studují přípravné studium dle varianty 1 nebo varianty 2B, mohou na základě žádosti schválené ředitelem školy přestoupit do varianty 2A na začátku 1. nebo 2. pololetí.

 

Učební plán – varianta 1A: dvouleté přípravné studium pro žáky od 5 let

Vyučované předměty

1. rok

2. rok

Klavír

1

1

Přípravná hudební nauka

1

Poznámky k učebnímu plánu

–          Vyučovací předmět Klavír může být vyučován individuálně nebo ve skupině 2 žáků v jedné vyučovací hodině.

–          Předmět Přípravná hudební nauka je vyučován v počtu maximálně 20 žáků.

Učební plán – varianta 2A: jednoleté přípravné studium pro žáky od 6 let

Vyučované předměty

1. pololetí

2. pololetí

Sólový zpěv

1

1

Přípravná hudební nauka

1

1

Poznámky k učebnímu plánu

–          Vyučovací předmět Sólový zpěv je vyučován individuálně nebo ve skupině 2 žáků v jedné vyučovací hodině.

–          Předmět Přípravná hudební nauka je vyučován v počtu maximálně 20 žáků.

Základní studium

Základní studium I. stupně je určeno pro žáky od 7 do 14 let. Žáci ve věku 14 let a starší jsou zařazováni do II. stupně studia. Pokud se tito žáci dosud hudebně nevzdělávali, plní osnovy I. stupně studia..