Hra na fagot

Přípravné studium

Přípravné studium je určeno pro žáky od 5 do 7 let a je organizováno podle studijního zaměření Přípravná hudební výchova.

V rámci studijního zaměření Hra na fagot může být přípravné studium realizováno i dle varianty 2A. (probíhá výuka předmětu Fagot).

Žáci, kteří studují přípravné studium dle varianty 2B, mohou na základě žádosti schválené ředitelem školy přestoupit do varianty 2A na začátku 2. pololetí.

Učební plán – varianta 2A: jednoleté přípravné studium pro žáky od 6 let

Vyučované předměty

1. pololetí

2. pololetí

Fagot

1

1

Přípravná hudební nauka

1

1

Poznámky k učebnímu plánu

–          Vyučovací předmět Fagot je vyučován individuálně nebo ve skupině 2 žáků v jedné vyučovací hodině.

–          Předmět Přípravná hudební nauka je vyučován v počtu maximálně 20 žáků.

Základní studium

Základní studium I. stupně je určeno pro žáky od 7 do 14 let. Žáci ve věku 14 let a starší jsou zařazováni do II. stupně studia. Pokud se tito žáci dosud hudebně nevzdělávali, plní osnovy I. stupně studia.

 

Učební plán

Vyučované předměty

I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

1.r

2.r

3.r

4.r

Fagot

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

Volitelné předměty

Komorní hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Orchestrální hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Sborový zpěv

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Poznámky k učebnímu plánu

–       Výuka v předmětu Fagot probíhá individuálně.

–       Žák si volí podle individuálního zájmu a na základě doporučení učitele minimálně jeden z volitelných předmětů.

–       Do kteréhokoliv volitelného předmětu může být zařazen i žák nižšího ročníku, pokud to doporučí učitel předmětu Fagot.

–       Hodinová dotace pro vyučovací předmět Fagot může být žáku s nadprůměrnými výsledky navýšena až dvojnásobně, a to na základě odůvodněné žádosti učitele a následného schválení ředitelem školy.

 

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé je určeno pro zájemce ve věku 18 let a starší. Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně..