Hra na elektrickou kytaru

Přípravné studium

Přípravné studium je určeno pro žáky od 5 do 7 let a je organizováno podle studijního zaměření Přípravná hudební výchova.

V rámci studijního zaměření Hra na elektrickou kytaru je přípravné studium organizováno pouze varianty 2B.

 

Základní studium

Základní studium I. stupně je určeno pro žáky od 7 do 14 let. Žáci ve věku 14 let a starší jsou zařazováni do II. stupně studia. Pokud se tito žáci dosud hudebně nevzdělávali, plní osnovy I. stupně studia.

 

Učební plán

Vyučované předměty

I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

1.r

2.r

3.r

4.r

Elektrická kytara

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

Volitelné předměty

Komorní hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Orchestrální hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Sborový zpěv

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Poznámky k učebnímu plánu

Poznámky k učebnímu plánu

  • –     Výuka v předmětu Elektrická kytara probíhá individuálně nebo ve skupině dvou žáků v jedné vyučovací hodině.

–       Pokud žák nemůže absolvovat předmět Elektrická kytara z důvodů nesplnění fyzických dispozic, plní učební osnovy předmětu Kytara. Učební osnovy předmětu Elektrická kytara začne plnit dle rozhodnutí učitele tohoto předmětu.

  • –       Hodinová dotace pro vyučovací předmět Elektrická kytara může být žáku s nadprůměrnými výsledky navýšena až dvojnásobně, a to na základě odůvodněné žádosti učitele a následného schválení ředitelem školy

–       Výuka v předmětu Hudební nauka probíhá ve skupině maximálně 20 žáků v jedné vyučovací hodině. Pokud žák plnil docházku do předmětu Hudební nauka v rámci jiného studijního zaměření, tato docházka se mu započítává.

–       Žák si volí podle individuálního zájmu a na základě doporučení učitele minimálně jeden z volitelných předmětů.

–       Do kteréhokoliv volitelného předmětu může být zařazen i žák nižšího ročníku, pokud to doporučí učitel předmětu Elektrická kytara.

Studium pro dospělé

Studium pro dospělé je určeno pro zájemce ve věku 18 let a starší. Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně..