Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní umělecká škola Polná

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Polná
Husovo náměstí 39
588 13 Polná

Základní účel zřízení: základní umělecké vzdělávání

Hlavní činnost: vzdělávání

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Základní umělecká škola Polná
Zámek 485
588 13 Polná

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Základní umělecká škola Polná
Zámek 485
588 13 Polná

4.3 Úřední hodiny
pondělí – pátek (září – červen)
8.00 – 14.30 hodin

4.4 Telefonní čísla
pevná linka: +420 567 225 700
ředitel školy: +420 567 225 701
zástupkyně ředitele školy: +420 567 225 702
mobilní telefon: 777 090 088

4.5 Adresa internetové stránky
www.zuspolna.cz

4.6 Adresa podatelny
Základní umělecká škola Polná
Zámek 485
588 13 Polná

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny
Další elektronické adresy:

matulav@zuspolna.cz – ředitel
perinovai@zuspolna.cz – ekonomka

 
4.8 Datová schránka
c3gntwv

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1467200369/0800

6. IČO

605 75 115

7. DIČ

Škola není plátcem DPH
 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Dokumenty ZUŠ Polná

8.2 Rozpočet

 
9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zuspolna@zuspolna.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): c3gntwv

Podání písemně: na adresu sídla organizace

Poštou: Základní umělecká škola Polná, Zámek 485, 588 13 Polná

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

Informace poskytnuté na žádost

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: ředitel školy Mgr. Vlastimil Matula

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 
11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

 
13.2 Výhradní licence
V současné době nejsou Základní umělecké škole Polná poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.

V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.

V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.

Výroční zpráva za rok 2022