Koumar Petr

vyučovací den číslo učebny telefon email
pondělí
středa – pátek
2 567 225 712 koumarp@zuspolna.cz

Vyučované předměty:

kytara
komorní hra

.