Soutěž VYber nejpůsobivější výtvor

  1. Soutěž VYber nejpůsobivější výtvor proběhně 30. 5. v době trvání ZUŠ OPEN v čase od 16:00 do 18:45.
  2. Soutěží se ve třech věkových kategoriích:

I. Kategorie (5 – 8 let)

II. kategorie (9 – 11 let)

III. kategorie (12 – 15 let)

3. Soutěže se může zúčastnit každý návštěvník ZUŠ OPEN (mimo zaměstnanců ZUŠ Polná)

4. Soutěžní díla jsou umístěna na chodbách ZUŠ a jsou očíslována.

5. Každý soutěžící může hlasovat pouze jednou.

6. Hlasovací lístek je součástí informačního bulletinu, obdržíte jej při vstupu do na hradní nádvoří nebo do kina.

7. Podmínkou účasti v soutěži je včas odevzdaný a vyplněný hlasovací lístek – sběrný box na lístky bude umístěn do 18:45 u vstupu na hradní nádvoří (v bráně).

8. Vyhlášení soutěže VYber a předání cen autorům vítězných děl proběhne veřejně v průběhu vystoupení Orchestru ZUŠ Polná.