Charakteristika orchestru

Orchestr ZUŠ Polná byl založen s cílem nabídnout žákům ZUŠ POLNÁ možnost získat základy orchestrální praxe. Repertoár orchestru tvoří převážně skladby tanečního charakteru z oblasti popu, rocku a swingu.

V repertoáru jsou skladby intrumentální, skladby pro sólové nástroje a orchestr i skladby určené pro zpěv. Žáci ZUŠ Polná tak mají možnost hrát jako řadoví členové v orchestru, zkušení intrumentalisté mohou své dovednosti předvést jako sólisté, možnost zazpívat si s „živým orchestrem“ mají žáci, kteří studují sólový zpěv.

Orchestr ZUŠ Polná vystupuje na tradičních akcích v Polné a okolí, účastní se přehlídek orchestrů, v roce 2007 a 2008 účinkoval společně s pěveckým sborem z německého Döbernu.

Orchestr ZUŠ Polná vychovává intrumentalisty a zpěváky pro Polenský Big Band. Zde mají absolventi ZUŠ Polná možnost dále rozvíjet a uplatňovat svoje dovednosti a vztah k hudbě a umění.

Aranžmá pro orchestr ZUŠ Polná vznikají na „zakázku“. Hlavním aranžérem je pan Jiří Šíma (dirigent a vůdčí osobnost Polenského Big Bandu). Zkušenosti s aranžováním získávají i pedagogové ZUŠ Polná Markéta Smejkalová a Jakub Šnýdl..