Historie školy

Historie Základní umělecké školy Polná se začala psát 1. září 1989, tedy před dvaceti lety. Ještě dříve v našem městě existovala pobočka Lidové školy umění Jihlava. Žáci se vzdělávali pouze v hudebním oboru. Vyučování probíhalo v prostorách Základní školy Polná. Učitelé za svými žáky dojížděli z LŠU Jihlava. Vyučovaly se především tyto hudební nástroje: klavír, housle, akordeon, trubka, později zobcová flétna a klarinet.

Vyučování v Lidové škole umění Polná bylo zahájeno v září 1989 v budově zámku, která byla nově zrekonstruována právě pro výuku uměleckých oborů.
Byli jsme malá školička, ve které učilo pouze 5 učitelů. Počet žáků se v začátcích pohyboval kolem 130. V průběhu let jsme se rozrostli a postupně zformovali do dnešní podoby.
V současné době navštěvuje školu 300 žáků, je zde zaměstnáno 24 pedagogů a 2 provozní pracovníci. Vyučujeme 4 umělecké obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

Důležitá data v historii školy

01.09.1989

zahájena výuka v nově zrekonstruované budově zámku

ředitelem školy jmenován Mgr. Otto Matula

škola funguje pod Školským úřadem Jihlava

vyučují se 2 umělecké obory – hudební a výtvarný

02.12.1989 slavnostní otevření školy
01.01.1991 zahájena výuka tanečního oboru
01.09.1991 ředitelem školy jmenován Vilém Fürych
01.01.1992 zřizovatelem školy se stává Rada města Polná, škola získává název Základní umělecká škola v Polné, okres Jihlava
01.01.1999 ZUŠ Polná přechází do právní subjektivity
01.09.2000 zahájena výuka v literárně-dramatickém oboru
říjen 2004 žáci a pedagogové ZUŠ Polná se zapojují v rámci Polenského hudebního podzimu do projektu „To všechno vodnes čas“
01.01.2005 ředitelem školy jmenován Mgr. Vlastimil Matula
01.09.2005 založen Orchestr ZUŠ Polná
květen 2007 realizován projekt Písně, Lieder, Songs 07 – společný projekt ZŠ Polná a ZUŠ Polná (vzájemná setkání a koncerty pro žáky ZŠ Polná a veřejnost za účasti pěveckého sboru ZŠ Polná, Kinder – und Jugendchor des Amtes Döbern Land  a Orchestru ZUŠ Polná)
červen 2007 díky sponzorům, dotaci z Kraje Vysočina a investičnímu příspěvku od zřizovatele jsou zakoupena dvě klavírní křídla Bohemia
květen 2008

zájezd Orchestru ZUŠ Polná do Döbernu (Německo)

společný koncert Orchestru ZUŠ Polná a Kinder – und Jugendchor des Amtes Döbern Land v rámci projektu Písně, Lieder, Songs 08

21.06.2008 na nádvoří hradu a zámku uskutečněn projekt s názvem „Základní Umělecká Šou“, kde se prezentovaly všechny obory vyučované na škole
16.04.2009 uskutečněna přehlídka žáků ve čtyřruční hře na klavír za účasti žáků ze ZUŠ Polná, ZUŠ Jihlava, ZUŠ Telč a ZUŠ Třešť
16.05.2009 Galakoncert k 20. výročí založení ZUŠ Polná se konal ve společenském sále v Polné. V prlběhu 3 hodinového programu vystoupilo téměř 100 účinkujících ze všech uměleckých oborů

.