Přípravná hudební výchova

Studijní zaměření Přípravná hudební výchova je určena pro děti ve věku od 5 do 7 let. Uskutečňuje se v jednoletých nebo dvouletých variantách. Žáci mohou na základě žádosti schválené ředitelem školy přestupovat z varianty 2B do 2A na konci 1. pololetí.

Učební plán – varianta 1A: dvouleté přípravné studium pro žáky od 5 let

Vyučované předměty

1. rok

2. rok

Příprava ke hře na nástroj

1

1

Přípravná hudební nauka

1

Poznámky k učebnímu plánu

–          Předmět Příprava ke hře na nástroj je realizován u hudebních nástrojů, které mají pro přípravné studium stanovené učební osnovy.

–          Vyučovací předmět Příprava ke hře na nástroj je realizován v počtu 1 – 4 žáků v jedné vyučovací hodině. Konkrétní počty jsou limitovány aktuálními podmínkami školy nebo individuálními podmínkami stanovenými u jednotlivých hudebních nástrojů.

–          Předmět Přípravná hudební nauka je vyučován v počtu maximálně 20 žáků.

 

Učební plán – varianta 2A: jednoleté přípravné studium pro žáky od 6 let

Vyučované předměty

1. pololetí

2. pololetí

Příprava ke hře na nástroj

1

1

Přípravná hudební nauka

1

1

Poznámky k učebnímu plánu

–          Předmět Příprava ke hře na nástroj je realizován u hudebních nástrojů, které mají pro přípravné studium stanovené učební osnovy.

–          Vyučovací předmět Příprava ke hře na nástroj je realizován v počtu 1 – 4 žáků v jedné vyučovací hodině. Konkrétní počty jsou limitovány aktuálními podmínkami školy nebo individuálními podmínkami stanovenými u jednotlivých hudebních nástrojů.

–          Předmět Přípravná hudební nauka je vyučován v počtu maximálně 20 žáků.

Učební plán – varianta 2B: jednoleté přípravné studium pro žáky od 6 let

Vyučované předměty

1. pololetí

2. pololetí

Přípravná hudební nauka

1

1

Poznámky k učebnímu plánu

–          Předmět Přípravná hudební nauka je vyučován v počtu maximálně 20 žáků.

.