Hudební nauka

Do předmětu hudební nauka je povinná docházka v délce 5 let studia hudebního oboru.

Žáci přijatí ke studiu ve školním roce 2011/2012 a dříve docházejí do předmětu hudební nauka dle následujícího učebního plánu:

Vyučované předměty

I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

1.r

2.r

3.r

4.r

Hra na nástroj

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

 

       

 

Žáci přijatí ke studiu od školního roku 2012/2013 docházejí do předmětu hudební nauka dle následujícího učebního plánu:

 

Vyučované předměty

I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

1.r

2.r

3.r

4.r

Hra na nástroj

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

   

1

       

 

 

Ředitel školy může uvolnit žáka z docházky do daného vyučovaného předmětů na základě Žádosti u uvolnění z vyučovaného předmětu z důvodů stanovených v §1, odst. 8 Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání 2005/71 Sb.

(8) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn..