Hejral Jan

vyučovací den číslo učebny telefon email
pondělí – čtvrtek 4 567 225 714 hejralj@zuspolna.cz

Vyučované předměty:

klavír
hudební nauka
DPS Varhánek

.