Vysloužil Bohuslav

Den vyučování: pondělí, úterý
Místnost: 2 (pondělí), 33 (úterý)
Telefonní číslo: 567 225 712 (pondělí), 567 225 733 (úterý)

Vyučované předměty:

akordeon
zobcová flétna
fagot
komorní hra

.