Provoz v ZUŠ Polná od 12. 4.

Od pondělí 12. 4. se částečně obnoví prezenční výuka v ZUŠ Polná.

Prezenčně je možné vyučovat 1 žák vs 1 pedagog, v kolektivních oborech a předmětech bude stále pokračovat distanční online výuka.
Dále jsou umožněny individuální konzultace (1 žák vs 1 pedagog)

Od 12. 4. budeme fungovat následovně:

HUDEBNÍ OBOR

Prezenční výuka
– individuální výuka (1 žák ve vyučovací hodině = 45 minut) kromě sólového zpěvu,
– skupinová výuka (skupinky 2 žáků – např. hra na zobcovou flétnu, kytaru, keyboard – tyto skupinky rozdělíme a žáci budou vyučování individuálně po cca 25 minutách).

Distanční online výuka
– sólový zpěv,
– hudební nauky (necháváme zachovány časy výuky dle distančního rozvrhu z minulých týdnů),
– komorní, souborová a orchestrální hra – zatím nerealizujeme.

VÝTVARNÝ, TANEČNÍ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
– distanční online výuka dle pokynů jednotlivých vyučujících.

Po domluvě mezi žákem a pedagogem jsou umožněny ve všech vyučovaných předmětech a oborech za dodržení hygienických pravidel individuální konzultace 1 žák vs 1 pedagog.

 

DALŠÍ PODMÍNKY
– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor nebo roušku s účinností 94% (např. FFP2, KN 95) po celou dobu pobytu ve škole,
– v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. hra na dechové nástroje), nemusí žáci při výuce nosit roušku,
– je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob,
– vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky),
– žáci účastnící se prezenční výuky nebo konzultací 1 vs 1 se nemusí ve škole testovat,
– zaměstnanci ZUŠ Polná budou mít povinnost se testovat 1x týdně.

Prosím, aby žáci dodržovali pravidlo 3R (ruce, roušky, rozestupy), zbytečně se nezdržovali na chodbách a ve veřejných prostorách.

Těšíme se na Vás mooooooooooooooooooc 🙂

Mgr. Vlastimil Matula
ředitel školy