DPS Varhánek – stříbrné pásmo v ústředním kole

DPS Varhánek pod vedením Jana Hejrala získal stříbrné pásmo v ústředním kole soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu – kategorie pěvecké sbory do 21 žáků.

Velký dík patří i Elišce Blahové (korepetice), Jitce Jacobsové (hlasová průprava) a pedagogům školy, kteří doprovázeli pěvecký sbor na smyčcové nástroje – Kamila Jarošová (housle), Petra Kotrbová (housle) a Eva Sedláková (violoncello)