DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme všechny zájemce o studiu do ZUŠ Polná na Den otevřených dveří.

Nabízíme Vám možnost navštívit výuku v jednotlivých předmětech, získáte informace o možnostech studia ve školním roce 2020/2021, informace o talentových zkouškách, atd.